HST 85mm

aluplast logo

Drzwi unoszono – przesuwne

Jeden system – trzy rozwiązania

Nowością na rynku są drzwi unoszono-przesuwne HST 85 mm. To drzwi balkonowe, które są odpowiedzią na oczekiwania Klientów w zakresie tworzenia coraz większych konstrukcji okiennych. HST 85 mm oferowane są w trzech wariantach, w zależności od wymagań stawianych izolacyjności cieplnej – od wersji basic, poprzez wersję standard, aż po wersję premium. W zależności od wybranej opcji można uzyskać średnią wartość współczynnika przenikania ciepła Uf = od 1,5W (m2*K) w wersji Basic, Uf = 1,3W (m2*K) w wersji Standard oraz Uf = 1,1W (m2*K) w wersji Premium. Ponadprzeciętne właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej, mimo ogromnych rozmiarów drzwi HST, osiągane są dzięki możliwości stosowania szerszych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm. Drzwi HST 85 mm stwarzają możliwość wykonania konstrukcji o całkowitej rozpiętości do 6 m, a maksymalne wymiary skrzydeł osiągają wartości 3000×2500 mm. Do tych zalet należy dodać także nieograniczoną wręcz ilość światła dziennego docierającego do pomieszczeń przez olbrzymie przeszklone skrzydła oraz likwidację ewentualnych barier komunikacyjnych dzięki niskoprogowej konstrukcji drzwi.