MB86 FOLDLINE

MB86 FOLDLINE

OPIS KONSTRUKCJI

System drzwi harmonijkowych z przegrodą termiczną MB-86 Fold Line służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz, które cechuje wysoka izolacja termiczna, akustyczna oraz szczelność na wodę i powietrze. System ten spełnia wszelkie wymogi dotyczące oszczędzania energii i ochrony środowiska. Parametry drzwi wykonanych z elementów systemu
MB-86 Fold Line przekraczają wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm.

CECHY SYSTEMU DRZWIOWEGO MB-86 Fold Line:
• Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 86 mm (ościeżnica), 77 mm (skrzydło), 77, 86, 137 mm (próg). Tak przyjęte głębokości kształtowników dają efekt jednej płaszczyzny po zamknięciu między ościeżnicą a skrzydłem zawsze z jednej strony, natomiast skrzydła między sobą licują z obydwu stron.
• Profile stosowane w systemie mają konstrukcję trzykomorową, gdzie centralną komorę stanowi komora izolacyjna pomiędzy kształtowymi przekładkami termicznymi o szerokości 34 lub 24 mm.
• Współczynniki przenikania ciepła ram Uf drzwi harmonijkowych osiągają doskonałe wartości lokujące ten system wśród zdecydowanych liderów rynku w tej kategorii.
• Wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz doskonała izolacyjność termiczna możliwa jest do uzyskania między innymi dzięki specjalnym kształtom uszczelek przymykowych oraz uszczelkom przyszybowym.
• Uszczelki przyszybowe montuje się w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelek w połowie długości górnych poprzeczek ram skrzydła. Uszczelki przymykowe przycina się pod kątem 45° i klei w narożach lub pod kątem 90° i przykleja do gumowej końcówki lub narożnika. Taki sposób montażu uszczelek gwarantuje bardzo dobrą szczelność na przenikanie wody i powietrza.
• Listwy przyszybowe o kształcie zamkniętym, zarówno w wersji Standard jak i Prestige, pozwalają na wytrzymałe zamocowanie wypełnień, co znacznie ułatwia uzyskanie konstrukcji antywłamaniowych.
W listwach tych mocuje się pozycjonujące wałki z EPDM, które ułatwiają montaż listew w ramie okna lub drzwi.
• Uszczelki przyszybowe wewnętrzne są głęboko osadzone w listwach przyszybowych, dlatego też są mało widoczne w widoku od strony wewnętrznej.
• Zakresy możliwych do zaszklenia grubości szyb: od 13,5 do 61,5 mm. Szeroki zakres zaszklenia pozwala na montaż wszystkich spotykanych na rynku typów szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych.
• Zastosowano dedykowane okucia z niewidocznym układem jezdnym co ma ogromny wpływ na walory estetyczne konstrukcji.
• Drenaż profili można wykonać w wersjach krytej lub widocznej z dekoracyjną zaślepką.
• Profile zespolone MB-86 Fold Line można poddawać procesowi lakierowania proszkowego i anodowania.
• Narożniki są oferowane jako elementy wykonane z kształtowników wytłaczanych i pozwalają stosować proces zagniatania lub kołkowania z użyciem kleju 2-składnikowego Coralglue.
• Technologia wykonania konstrukcji jest maksymalnie uproszczona, aby czas wykonania drzwi był minimalny.
• Do wykonania większości obróbek można użyć oprzyrządowania (szablony wiertarskie, praski lub wykrojniki). Wszystkie elementy oprzyrządowania do systemu MB-86 Fold Line znajdują się w dziale Oprzyrządowanie.
• Maksymalne i minimalne gabaryty skrzydeł drzwi harmonijkowych
Hs max=2,7 m,
Ls min =0,7m, Ls max=1 m.
Maksymalny ciężar skrzydła – 100 kg.
• System MB-86 Fold Line jest kompatybilny z innymi systemami firmy Aluprof, szczególnie z MB-86. Dzięki temu wiele elementów ma zastosowanie w więcej niż jednym systemie, np. przewiązki, listwy przyszybowe, uszczelki.
• Drzwi systemu MB-86 Fold Line można wykonać również w wersji z niskim progiem, który szczególnie polecany jest do pomieszczeń dla osób starszych lub niepełnosprawnych.

PRZEKRÓJ

POGLĄDOWA REALIZACJA NA OBIEKCIE W POZNANIU