DECCO 83

DECCO 83

Profil w systemie DECCO 83 to profil o ekstremalnych parametrach termicznych. Trzecia uszczelka i szerokie pakiety szybowe z ciepłą ramką zapewniają parametry, jakich nie gwarantują inne profile.

  Uw 0,59 W/m2K  |  7 komór | 81 mm szerokości | 3 uszczelki

  Uw 0,59 W/m2K  |  7 komór | 81 mm szerokości | 3 uszczelki

Zalety profilu

  • System 7-komorowy o szerokości zabudowy 81 mm z trzecią uszczelką – środkową
  • Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych od 23 mm do 54,8 mm
  • Poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien i pozwalające na wykonanie wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji
  • Optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5 % więcej światła w porównaniu do innych systemów w swojej klasie (w oknie dwuskrzydłowym o wymiarach szer. 1465 mm wys. 1435 mm)
  • Doskonała izolacyjność cieplna Uw = 0,59 W/m2K okna referencyjnego szer. 1230 mm, wys. 1480 z pakietem szybowym 52 mm o budowie 4/12/4/12/4/12/4 z kryptonem o Ug=0,3 W/m2*K z ramką SWISSPACER ULTIMATE i przekładką termiczną w ościeżnicy
  • Zawiera profile przejściowe do dużych drzwi przesuwnych i balkonowych
  • W tym systemie możliwe jest zastosowanie technologii wklejanych szyb, co zwiększa stabilność okien i umożliwia wykonanie większych konstrukcji
  • Możliwość zastosowania wkładki termicznej
  • Szeroka gama folii dekoracyjnych

Pakiet 2 szybowy
4/16/4  |  24 mm Ug 1,0/Wm2K, ramka dystansowa swisspacer V, argon

Pakiet 3 szybowy
4/18/4/18/4  |   48 mm Ug 0,5/Wm2K, ramka dystansowa swisspacer V, argon

Pakiet 4 szybowy
4/12/4/12/4/12/4 |  52 mm Ug 0,3/Wm2K, ramka dystansowa swisspacer Ultimate, krypton